Tir Nan Og

Tir Nan Og werd gesticht in 2005 als experiment van enkele hogepriesters van Greencraft en naar de behoefte van enkele mensen die een opleiding wensten te genieten

De groepering van de mensen ontstond uit "Keltische boomwandelingen" en "De Kelten"-cursus die gegeven door een vriendelijke man die een klein  keteltje met zich
mee zeulde.

Tijdens het spitten in deze cursus bleek de Man met het Keteltje een Hogepriester van de Greencraft Traditie te zijn.

Greencraft is een natuurminnende religie met groot respect voor ons Keltisch erfgoed.

Zo kwam de groep mensen in contact met moderne Wicca's, wat nooit de bedoeling was geweest.

Het was niet de bedoeling van de hogepriester om “Wicca te verkopen”.

Sommige mensen besloten om verdere opleiding te volgen, anderen niet.

De dichtste coven alwaar de opleidingen konden worden gegeven was een beetje te veraf. Zo beslisten de hogepriester & een vriend hogepriester om als experiment een groepje mensen op te leiden.  

De groep kreeg als naam Tir Nan Og, Het land der eeuwige jeugd !

Tir Nan Og is een plaats waar veel gelachen, gezongen, gedanst en
gepraat wordt, terwijl wij toch een ernstige factor met ons mee dragen,
met als resultaat dat wij in Tir Nan Og een ernstige, maar toch
vreugdevolle kijk op het leven hebben.